Faraonovy válečky

 
slide-1 slide-2

Vítejte

Vítejte Válečky se stávají individuálním nástrojem, nezáleží na tom, jakým (vhodným) minerálem jsou naplněné. Tím, že je držíme v rukou, vytváříme tzv. „pránický“ plášť, který udržuje rovnováhu organismu.

Z historie

Z historie Některé sochy egypských faraonů drží v obou rukou zvláštní válečky, které měly dodávat energii a jejichž pomocí bylo možno dosáhnout harmonie těla i ducha. Předpokládá se, že v Egyptě byly válečky užívané k synchronizaci prvních tří energetických těl člověka s prvními třemi energetickými těly Země.

Drží-li člověk dva válečky různých kovů, v původním provedení, jeden z mědi a druhý ze zinku, vzniká galvanický obvod. Lékaři a fyzikové tvrdí, že při tom vzniká v lidském organismu ...
Více

Účinky

 • Terapeuticke účinky

  Dodává tělu životadárnou energii, pomáhá při nemocech krve, krku a vředových onemocněních.

 • Jak dobíjet

  Stimuluje sílu vůle. Posiluje a oživuje naše tělo, stimuluje oběhový systém a energii meridiánů.

Více

O produktu

HISTORIE

Některé sochy egypských faraonů drží v obou rukou zvláštní válečky, které měly dodávat energii a jejichž pomocí bylo možno dosáhnout harmonie těla i ducha. Předpokládá se, že v Egyptě byly válečky užívané k synchronizaci prvních tří energetických těl člověka s prvními třemi energetickými těly Země.

Jejich hlavním účelem použití zřejmě bylo:

 1. prevence onkologických onemocnění

 2. hluboká stimulace a synchronizace energetického a nervového systému člověka

 3. harmonizace vnitřního biologického času jedince

 4. posilování a stimulace imunitního systému

Více

Typy válečků

Váleček s náplní ŠUNGIT

Doporučené využití:

V našem případě váleček naplněný šungitem působí jako „čistič“ a „uzemňovač“.

Je součástí každého páru (kromě případů, kdy je vhodná kombinace „N“ (nefrit) + jiný minerál).

Základní informace o minerálu:

Nám už ne tak tajuplný černý "kámen" je známý a využívaný již dávno, zejména mezi ruskými lidovými léčiteli, ale v posledních letech ho objevili již i naši evropští, čeští a slovenští léčitelé. Dříve byl více znám pod označením "břidličný kámen", prý se o něm zmiňuje i bible.

Geologicky jde o nejstarší horninu na Zemi, obsahující uhlík, ale v jiné modifikaci, než jaká dosud byla známá u diamantů či grafitu. V šungitu jde o strukturu molekul, zvanou fullereny, za jejichž objev byla udělena Nobelova cena.

Šungit se nalézá v nejstarších vrstvách zemské kůry, starších více jak 2 miliardy let, o jeho vzniku existuje hned několik hypotéz. Jde snad o usazeniny dávných mikroskopických organismů na břehu prehistorického moře? Jde o výsledek vulkanických a tektonických procesů? Vzhledem k tomu, že fullereny se nalézají také v meteoritech, může být původ šungitu rovněž mimozemský, coby výsledek pádu meteoritů...

Více

Aplikační instrukce

Válečky se správnou (kvalitní) náplní mají úžasnou vlastnost – naladí se samy, sladí se s osobou, která je právě používá. Přizpůsobí se rytmu, který organismus potřebuje v tu danou chvíli dne nebo noci.

Válečky mohou být použité ráno, v poledne, večer či v noci. Kdykoliv je to Vám příjemné a potřebné. Naladí se na Váš organismus, na ten energetický kanál, který je právě otevřen a bude s ním pracovat.

Více

Používání válečků

CO MŮŽE BÝT DOSAŽENO POMOCÍ POUŽÍVÁNÍ VÁLEČKŮ?

Je prokázáno na mnoha stovkách případů používání válečků, že je možné dosáhnout následující reakce či stavu:

 • úplně restaurovat, obnovit energetický potenciál a držet ho plných 24 hodin na optimální úrovni

 • stimulovat endokrinní systém, imunitní a nervový systém a vytvořit tak prvotní podmínky pro

další zlepšení stavu organismu

 • harmonizovat dva hlavní energetické proudy "Jin - Jang" jak je to definováno dle tradičních

  orientálních nauk a tradic

 • harmonizovat energo-informační lidské biopole

Více

Často kladené dotazy

A. Mohou být válečky užívány několika lidmi, celou rodinou nebo jen jedním člověkem?

Válečky se stávají individuálním nástrojem, nezáleží na tom, jakým (vhodným) minerálem jsou naplněné. Tím, že je držíme v rukou, vytváříme tzv. „pránický“ plášť, který udržuje rovnováhu organismu. Válečky si zároveň „ukládají“ frekvenci, diktovanou hypolamem a hypofýzou. Tuto individuální vibraci můžeme považovat za jakýsi určitý individuální lidský vibrační kód. Celý tento proces je striktně individuální. Toto je vibrace přes jejíž interakci začínají struktury minerálů ve válečcích rezonovat. Určují tím rytmus nutný pro fungování Vašeho organismu v každém momentu bytí. Jinými slovy, pokud válečky po použití odložíte, vibrace v nich pořád rezonuje ve Vaší dané frekvenci ještě po jistou dobu. Délka této rezonanční „paměti“ závisí na mentální, celkové energetické úrovni daného jedince. Válečky lidí s normálním energetickým potenciálem si „budou pamatovat“ tuto individuální frekvenci po dalších několik hodin.

Více

Konstrukce a design válečků

Pár válečků jsou dva duté cylindry, vyrobené ze dřeva. To je speciálně upraveno, na vnější straně jsou pravidelné drážky, jejich počet není náhodný. Je to jakýsi „urychlovač“ proudu energetických částí. Dutý vnitřek válečku je vyplněn vybraným druhem minerálu, podrobně viz. představení jednotlivých typů.

Rozměry a design jsou dílem 20 let studia literatury, porovnávání poznatků v zahraničí, hlavně v Rusku, zkoumání souvislostí a technických detailů. To vše prováděl úžasný člověk, s napojením na vyšší formy vědomí, pan Slávek Barták. Nejdříve sám, pak s pomocí svého rádce a svých kolegů, později v širším kruhu lidí pracujících v radiestezii.

Více

KOMU, JAK A ČEMU MOHOU VÁLEČKY POMOCI?

Jako výsledek vlivu součinnosti válečků a těla, zvyšuje a zlepšuje se celková energetická úroveň organismu jedince. BIO-ENERGIE se redistribuuje mezi orgány a systémy více harmonicky, postupně jsou odstraňovány patologické energetické disbalance.

Ochranné (protektivní) funkce jsou aktivovány a organismus je vyzdvižen do stavu, ve kterém je o mnoho lehčí zpracovat jakýkoliv problém na úrovni materiální, energetické či emocionální. Takže lidé trpící různými problémy či nemocemi si válečků považují jako svého pomocníka při jejich cestě ze stavu nemoci ke zdraví. Kromě toho válečky pomáhají s nespavostí, bolestmi hlavy, hypertenzí a stresem. Mohou rovněž napomoci při snaze vyhnout se užití chemických přípravků.

Více

POCITY PŘI POUŽITÍ VÁLEČKŮ

Po analýze sdělení lidí, kteří pracovali s válečky nějakou dobu, je možné tyto pocity rozdělit do tří základních skupin:

 1. Lidé, kteří při použití válečků necítí nic.

  Obvykle nepřítomnost, absence jakéholikov pocitu naznačuje, že organismus je zřejmě „zanešen“. V tomto případě je očistná dieta nebo jiná vhodná rozumná forma detoxikace doporučena k „vyčištění“ energetických kanálů.

  Jedna z nejosvědčenějších diet, po vzetí v úvahu individuální odchylky každého jedince, je vegetariánská strava, jíst jenom ovoce a zeleninu, nejlépe v čerstvém stavu, 48 hodin v jednom kuse v týdnu. To zcela určitě pomůže očistit organismus.

  Výzkumy vědců, hlavně v Rusku, prokázaly, že vliv válečků na lidi, kteří je drží, absolutně nezávisí na jejich pocitech, na tom, jestli při tom oni pociťují jakoukoliv modalitu. Avšak účinnost válečků závisí na stupni „zanešení“ nebo „čistoty“ organismu. Jako u všech podpůrných, či léčivých energetických modalit. To byl důvod proč staří Egypťané aplikovali různé diety či půsty v přípravě před svojí iniciací (komunikaci s Bohy).

 2. Lidé, kteří mají slabé pocity při použití válečků.

  Tato skupina je obvykle početná. Zřejmě nejpočetnější. Pociťují buď jistý chlad nebo naopak teplo v dlaních nebo i jinde v těle, obvykle v pažích, pulzaci v rukou, dlaních, mírné píchání v dlaních, někdy zrychlení pulzu, velice vzácně závrať.

 3. Lidé, kteří při práci s válečky mají silné pocity.

Více

PRINCIPY VLIVU FARAONOVÝCH VÁLEČKŮ NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Pohled biofyzika:

Existence rozdílu (elektrického) potenciálu mezi válečky „transferuje“ organismus do dalšího „vyššího“ energetického stavu, který aktivuje takové reparační procesy jako je harmonizace celého organismu mnohem hlouběji a umožňuje jim pracovat mnohem rychleji. Tento efekt je dosažen přes přítomnost slabých fyzikálních polí vytvořených náplní válečků. Ty mají terapeutický efekt na organismus přes bioaktivní místa v dlaních.

Pohled fyzika:

„...Pokud se ohřívají válečky, naplněné jistým druhem minerálu nebo jejich mixturou v rukou člověka, objevuje se termální elektrické pole. Protékající proud bude doprovázen změnami fází, následuje absorpce nebo fragmentace vysokofrekvenční energie se specifickou konfigurací.

Více

PROCESY PŘI POUŽITÍ VÁLEČKŮ REGISTROVANÉ VĚDECKÝMI PŘÍSTROJI

Monitor počítače ukazuje data získaná s akupunkturních bodů, které ukazují stav různých vnitřních orgánů. Informace jsou sbírané z bioaktivních zón dlaní (tzv. dlaňových čaker) za pomoci diagnostických přístrojů. Každý přístroj má jiné grafické ukazatele pro disbalanci a rovnováhu jednotlivých orgánů. Na začátku měření, každý jedinec má grafy jak v zónách bez patologie, tak v zónách stresu či disbalance. Je zajímavé, že po několika minutách držení válečků, testované subjekty většinou prožívali velice pozitivní reakci, grafy se vesměs hýbaly směrem k ukazatelům rovnováhy.

V průběhu prvních pár minut testu u lidí držících válečky jsou popisovány silné pulzní vlny z levé strany doprava, nebo naopak.

Je zaznamenán pocit cév plných krve a výzkumníky byl pojmenován jako „vaskulární etapa“. Na termokameře se infračervené záření zesiluje z pravé horní končetiny a pak se tepelné pole končetin vyrovnává. Spolu s těmito změnami v organismu měřeného člověka, celkové zvýšení aktivity, doprovázené zvýšením pulzu o 6 – 10 pulzů za minutu. Ve druhé minutě je pozorováno prohřátí v oblasti přechodu krční a hrudní páteře, společně se zvýšenou infračervenou aktivitou na termokameře v této oblasti.

Více

ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ

Studie o efektivitě užití válečků byly provedeny na několika místech v Rusku, USA a dalších státech.

Nejdelší studie byla provedena v letech 1993 – 1995 v Rusku, pod vedením Dr. M.A. Nikulina.

Výsledkem studie byla následující doporučení:

Použití cylindrických válečků je doporučováno obzvlášť lidem s následujícími obtížemi:

 • kardio-vaskulární onemocnění

 • hypertenze v časném stadiu

 • neurotrofické nemoci

 • choroby vylučovacího ústrojí

 • insomnia (nespavost) a také obtíže se spánkem jako následek stresu

 • jako prevence arteriosklerózy a snižování úrovně chronického stresového stavu

Více

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy

Galerie válečků

Fotogalerie

OBJEDNAT VÁLEČKY


Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
ks

Užitečné odkazy