Faraonovy válečky

 

O produktu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

A. Mohou být válečky užívány několika lidmi, celou rodinou nebo jen jedním člověkem?

Válečky se stávají individuálním nástrojem, nezáleží na tom, jakým (vhodným) minerálem jsou naplněné. Tím, že je držíme v rukou, vytváříme tzv. „pránický“ plášť, který udržuje rovnováhu organismu. Válečky si zároveň „ukládají“ frekvenci, diktovanou hypolamem a hypofýzou. Tuto individuální vibraci můžeme považovat za jakýsi určitý individuální lidský vibrační kód. Celý tento proces je striktně individuální. Toto je vibrace přes jejíž interakci začínají struktury minerálů ve válečcích rezonovat. Určují tím rytmus nutný pro fungování Vašeho organismu v každém momentu bytí. Jinými slovy, pokud válečky po použití odložíte, vibrace v nich pořád rezonuje ve Vaší dané frekvenci ještě po jistou dobu. Délka této rezonanční „paměti“ závisí na mentální, celkové energetické úrovni daného jedince. Válečky lidí s normálním energetickým potenciálem si „budou pamatovat“ tuto individuální frekvenci po dalších několik hodin.

Je možné dát Vaše válečky k použití i jinému člověku, ALE musíte mít na paměti, že není doporučeno, aby další osoba použila válečky ihned. Měli bychom vyčkat, aby ta individuální frekvence, kterou tam „aktivovala“ předcházející osoba, nebyla už aktivní. Pokud vezmete a použijete válečky dosud vibrující frekvencí jiného člověka, „pránický“ obal jím vytvořen, začne vibrovat s cizí frekvencí. Toto může způsobit různé nepříjemné pocity, vliv a působení válečků při tomto použití může být velice nepředvídatelné. Pro urychlení procesu zrušení předcházející frekvence doporučujeme použít slabý magnet (dá se koupit v např. v papírnictví) a několikrát jím provést pohyby do kříže nebo jiného obrazce nad ležícími válečky. Druhou možností je vložit válečky (v nádobce !!!) na chvíli (maximálně na 5 minut) do mrazáku. Tímto druhým způsobem, pokud bychom jej dělali často, může dojít k narušení struktury obalu válečků (dřeva) a tím k jejich úplnému znehodnocení.

B. Je potřeba dělat očistu vnějšího obalu válečků?

Povrch válečků je ošetřen přírodním médiem, buď speciálním lněným olejem nebo šelakem. Nevyžaduje tedy žádnou speciální péči, už vůbec ne chemickou. Postačí jednou za čas vlhkým (NE mokrým) hadříkem otřík povrch válečků.

C. Jaká je správná pozice těla když používáme válečky?

Způsoby jsou dva: první je, otočit se tváří k aktuální pozici Slunce (ve dne). To nás vhodně nastaví na energetický tok mezi Zemí, Sluncem a Měsícem. Druhá možnost je otočit se tváří na SEVER nebo JIH (po polednících).

Dále je starověkými spisy doporučeno: zrelaxujte tělo, nalaďte stav klidu, koncentrujte svou pozornost – prostor pár decimetrů před Vámi, na Slunce, nebo na proces dýchání a barevných vibrací různých částí těla. Vaše vitální energie (síla) prostoupí myslí. Takže, když se koncentrujete na Vaše ruce, energie bude prostupovat k nim. Pokud se budete koncentrovat na nohy, energie prostoupí tam. Pokud budete při používání válečků myslet na nějaké nepříjemné věci, energie může způsobit bolesti hlavy. Pokud Vaše tělo není co nejvíce relaxováno, energie bude jen těžko prostupovat skrze stažené části Vašeho těla, což může způsobit nepříjemné pocity třesu a napětí ve svalech, nebo pocit stažení a expanze.

Někdy, v průběhu práce s válečky, můžete mít náhlý pocit otočit se tváří přímo ke Slunci nebo Měsíci. Nebraňte se tomu.

Mimosmyslová práce je přirozenou schopností člověka jak projevit sebeléčebné nebo sebekontrolní mechanismy organismu. Objevení těchto mimosmyslových projevů můžeme považovat za potvrzení seberegulačních funkcí organismu. Tradiční čínská medicína předpokládá, že tělo (nebo organismus) upadá do nemoci tehdy, je-li porušena rovnováha Jin cchi – Jan cchi. Vliv válečků se projevuje i jako regulace rovnováhy Jin-Jang a aktivuje samoregulační funkce. Takže, pokud je přítomen nedostatek jakékoliv formy energie, lidé se intuitivně natáčejí za Sluncem (při potřebě doplnění Jang cchi) nebo Měsícem (pro doplnění Jin cchi).

D. Může uživatel válečků provádět jakékoliv dynamické cvičení, pokud pracuje s válečky

nebo je nutné zůstat ve statické poloze?

Pokud cítíte přirozenou potřebu udělat nějaké dynamické cvičení v průběhu práce s válečky, měli byste naslouchat těmto pocitům. Jen to nepřehánějte. Vědecké výzkumy potvrdily pozitivní elefekt válečků na organismus člověka. Ať už jsou drženy v klidu nebo ve spojitosti s nějakým jednoduchým cvičením.

E. Jaké jsou rozdíly mezi válečky vyráběnými ve světě?

Dle našich informací je na světe několik výrobců, kteří vytváření tzv. Faraonovy válečky, mající obal z kovu (měď a zinek), náplní je feromagnetická sloučenina nebo karbon. Samozřejmě fungují velice dobře a není na nich NIC závadného. Možná kromě ceny. Ta se pohybuje od 350 do 1200 dolarů za pár.

Dle poznatků našich vývojářů, v současné době, vzhledem ke stavu elektromagnetického smogu, různým sítím, podrážděnosti naší nervové soustavy, mnohem „měkčí“ přenos energie se stejným účinkem a přesnějším zaměřením na čakrální systém poskytnou válečky s tělem vyrobeným ze dřeva. Náplní jsou různé minerály a polodrahokamy.

Rozměry válečků v průměru jsou stejné, liší se délka. Námi reprodukované válečky jsou kratší. Umožňuje to „vroubkování“ obalu, dosahuje se tím rychlejší koncentrace energetického toku. Takže mohly být zkrácené o cca 2 cm.

Navíc naše válečky před uvedením do stavu použití jsou vystavené, určitý časový interval, pyramidální energii a energii ze speciální kamenné rotundy.

F. Použití válečků večer někdy způsobí silnou excitaci, spánek je pak povrchnější. Co s tím?

Je doporučeno neužívat válečky po 23 hodině !!!

Použití po 23 hodině večerní může vybudit Váš nervový systém tak, že Vám to znemožní brzy a hluboce usnout. Nicméně, byly pozorovány i opačné reakce. Je třeba si to vyzkoušet. Dbejte na dobu (trvání) použití válečků, nepřekračujte ji.

Již na začátku 20. století bylo publikováno, že postačí maximálně 10 minut použití k dosažení a „nabití“ vitální síly držením válečků v rukou. Dalšími experimenty v Rusku, v polovině 20. století, bylo zjištěno, že po 18 minutách používání lidé pociťovali jakési přílišné „nabití“ energií. A jak je známo, toto „přebití“ je stejně špatné jako nedostatek. V tomto případě se organismus dostává ze „zelených čísel“ funkčnosti organismu do „červených čísel“, do nadměrné aktivity. Pokud chcete opět organismus harmonizovat, nová, další práce s válečky je nutná. Je určitě vhodné vypozorovat, jaký je pro Vás nejvhodnější čas použití. Obvykle člověk dostane impuls, že je čas válečky položit z rukou na stůl.

G. Mohou používat válečky děti?

ANO, mohou. Má to ale svoje pravidla, jako veškerá práce s energetickými pomůckami.

Doporučujeme, aby děti používaly válečky pod dohledem svých rodičů. Postup může být například následovný: posaďte dítě nalevo od Vás (Vy byste měli být ve stavu spirituálního klidu s pozitivními emocemi). Vezměte jeho PRAVOU ruku a držte ji. Dejte mu „Š“ váleček do levé ruky. VY si vezměte váleček „Kr“ do pravé ruky. Seďte klidně a „pracujte“. Maximálně 10 minut nebo kolik dítě „snese“.

Po sedmém roce věku může dítě užívat válečky samo. Válečky jsou výborným pomocníkem u eliminace ADHD (syndrom deficitu pozornosti).

H. Jaká jsou doporučení pro ty, kteří chtějí pracovat s válečky dlouhodobě? Co vyzkoušet?

Zkuste pracovat s válečky v těchto situacích:

 • v průběhu bouřky nebo za deště

 • stojíc ve vodě (ve vaně, jezeře, moři...), v rukou válečky (nepouštět je do vody !!!)

 • použijte – vyzkoušejte jiné typy válečků

 • držte válečky jen konečky prstů

 • večer použijte jiné válečky než ráno. Ráno „Kr“, večer dle Vaší indikace (maximálně 2 x denně

10 minut !!!)

 • při bolestech zad, krční páteře, obtížích se štítnou žlázou

 • vezměte válečky a začněte „zaplavovat“ energií z válečků nemocná místa

 • bylo pozorováno, že zvířata ráda leží na válečcích, zvláště, pokud jsou nemocná

 • v případě pravidelného používání válečků bylo pozorováno rychlejší hojení defektů kostí

I. Je možné, aby válečky používali lidé s umělou končetinou (protézou) nebo kovovým

implantátem?

Při práci s válečky je doporučeno sundat všechny kovové předměty (prsten, hodinky, náušnice, přívěsky, atd.), které mají přímý kontakt s tělem. Pokud tyto předměty nemůžete sejmout z těla (plomby, kovové části spojené s kostí atd.), zkušenosti říkají, že v průběhu několika dní nastává adaptace organismu i na tuto situaci ve smyslu pozitivního vlivu válečků. Zkrátka, tělo a Universum jsou moudré.....

J. Jaké jsou možné efekty, když je pozice válečků horizontální nebo vertikální vzhledem k

zemskému povrchu?

V roce 2003 byla provedena studie, která potvrdila následující data:

 1. Pokud držíte válečky vertikálně vzhledem k zemi (tj. kolmo na zem), máte více „komunikace“ s vesmírem, s vyššími sférami.

 2. Pokud držíte válečky horizontálně, tj. paralelně s povrchem země, máte více komunikace se zemí, s materiální rovinou.

 3. Pokud ležíte na zemi a držíte válečky paralelně s povrchem země – horizontálně, je to velice dobré pro relaxaci a snění, ale efekt válečků na úroveň energie je velmi malý. Pokud držíte válečky v této ležící poloze vertikálně vzhledem k povrchu země, máte možnost kontrolní komunikace s Vaším vyšším Já a velice silnou komunikaci s vyššími sférami.

 4. Pokud změníte pozice válečků, opačně než je psáno v doporučení (viz. výše), tj. praváci můži váleček „Š“ do pravé ruky, pravačky ženy váleček „Š“ do levé ruky a váleček „Kr“ nebo jiný (dle Vašich potřeb) do opačné ruky, měli byste mít silnější komunikaci se zemí, materiální rovinou.

 5. Je možné pracovat i ve skupině, hlavně s válečky „Š“ a „Kř“. Pokud takto pracuje skupina lidí, drží váleček „Š“ horizontálně a váleček „Kř“ vertikálně. Tato situace uvede do pohybu silnou komunikaci s vesmírem (vyššími pláněmi) a zároveň i komunikaci se zemí (materiálními pláněmi).

K. Mohu vyměnit pozici válečků v rukou? „Š“ z levé do pravé nebo opačně? Co se stane?

Možná někteří lidé mají jinou polaritu a mohou odpovídat jinak. Takže, když by pociťovali slabost a napětí při klasickém držení válečků tak, jak je doporučováno v návodu, doporučujeme válečky v rukou vyměnit.

Měli jsme takové případy u lidí pocházejících z amerického kontinentu. Můžete vyměnit pozici válečků v rukou, ale obecně to nedoporučujeme, zvláště u lidí starších 80 let, s opravdu slabým cévním systémem, čerstvě po srdečním infarktu nebo mozkové příhodě. Může to vyvolat poměrně velkou zátěž na srdeční činnost.

L. V čem se liší jednotlivé typy válečků? Proč je vhodné mít i jiný typ než „Š“ nebo „Kř“?

Váleček „Š“ je jakousi zemnící elektrodou, nebo taktéž čistícím stabilizačním prvkem sestavy.

Váleček „Š“ nebo „N“ je dle našich zkušeností velmi vhodný k udržování meteriálního těla ve zdravé, silné kondici. Je to jakýsi akumulátor vitální síly. Revitalizuje.

Váleček „Kř“ a „A“ pracuje více jako usměrňovač (ladič) energie. Pracuje přes meridiánové systémy a přes žlázy. Pracuje více v horních energetických centrech v hlavě a mozku.

Válečky „F“ pracují v oblasti páté čakry.

Válečky „R“, „AVE“, pracují v oblasti čtvrté čakry.

Ostatní pracují v oblasti trupu, dolních nervových a energetických centrech.

Válečky „Š“ nebo „N“ se mohou kombinovat vzájemně, ale s rozvahou, je to velice mocná kombinace.

Kombinace „Š“ a „Kř“ je ideální k celkovému propojenému rozvoji mysli a těla.

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy