Faraonovy válečky

 

O produktu

PRINCIPY VLIVU FARAONOVÝCH VÁLEČKŮ NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Pohled biofyzika:

Existence rozdílu (elektrického) potenciálu mezi válečky „transferuje“ organismus do dalšího „vyššího“ energetického stavu, který aktivuje takové reparační procesy jako je harmonizace celého organismu mnohem hlouběji a umožňuje jim pracovat mnohem rychleji. Tento efekt je dosažen přes přítomnost slabých fyzikálních polí vytvořených náplní válečků. Ty mají terapeutický efekt na organismus přes bioaktivní místa v dlaních.

Pohled fyzika:

„...Pokud se ohřívají válečky, naplněné jistým druhem minerálu nebo jejich mixturou v rukou člověka, objevuje se termální elektrické pole. Protékající proud bude doprovázen změnami fází, následuje absorpce nebo fragmentace vysokofrekvenční energie se specifickou konfigurací.

Charakter záření závisí nejen na složení stěny válečků a druhu náplně, ale také na elektrickém a magnetickém poli v okolí a na struktuře aurického pole osoby, která užívá válečky. Ale tohle je záření, které může ovlivnit kondici člověka a funkční procesy v jeho organismu. Nyní jsme dostali velké množství experimentálních informací, dokazujících pozitivní vliv vyzařování s určitou strukturou na lidský organismus, které se objevuje v tak neuniformním prostředí, se specifickou strukturou náplně. A teď jen můžeme žasnout nad znalostmi starého Egypta...“

Prof. A. Smirnov, fyzik.

Profesor Dulnev z Institutu jemné mechaniky a optiky, který stejně jako lékaři studoval efekty práce válečků pomocí speciálních přístrojů, zjistil zvýšení proudu tepla z povrchu kůže. Tento fakt ukazuje na aktivitu extrémně jemných typů energie, které nám nejsou známé. Válečky je umí „číst“ a následně tak vstupují do rezonance s námi. Válečky můžeme považovat za jistý druh takzvaných spinových generátorů.

Dle již existujících teorií, přírodní spinová pole, která jsou dosažena každým materiálním objektem organického či anorganického původu, mohou být velice těžko objevena kvůli své extrémně malé velikosti. Ale mohou být posílena objekty tvaru pyramid, konusů nebo cylindrů – válečků. Samotné válečky můžeme považovat za aktivní spinové generátory, protože interakce Měsíce, Slunce a minerálové náplně na jedné straně a lidského organismu vytváří spinová pole s velkým napětím.

Vědci z Institutu pro výzkum materiálů na Ukrajině došli k závěru, na základě výzkumu různých spinových generátorů. Spektrum možností a schopností, ukázaná médiem může být přirozeně vysvětlena pomocí teorie spinových polí. Ačkoliv, některé z těchto možností a možná i něco za nimi může být dosaženo pomocí spinových generátorů. S těmito generátory může člověk aktivně ovlivňovat organické objekty na buněčné úrovni. Taktéž může regulovat systémově organismus člověka nebo zvířete jako celek.

Pohled lékaře:

Dr M. Nikulin, přední výzkumný pracovník Džanelidzeho institutu vědeckého výzkumu v St. Petersburgu, po zkoumání vlivu válečků na lidský organismus z pohledu medicíny vydal následující závěr: „Pokud se objeví jakákoliv patologie v lidském těle, pozorujeme termální asymetrii mezi nemocnými a zdravými částmi těla. Pokud jsou válečky drženy v rukou, vyrovnávají termální asymetrii. Tak ukazují svůj terapeutický potenciál.

Po provedení výzkumu vlivu válečků, institucí International Shaping Federation, profesor E. Zimin vydal tento závěr: „výzkum různých typů válečků ukázal, že kontakt válečků s dlaněmi člověka, vyvolá tok energie s vysokou frekvencí, která působí na lidské biopole. Jako výsledek tohoto působení nastává čištění biopole průniků jiných cizích polí, taktéž nastává čištění energetických kanálů. Efektivita funkcí čaker, velikost biopole jedince a zvyšuje se energetická hladina fyzického těla.

Zajímavé výsledky byly obdrženy výzkumem provedeným Dr. Blankem, specialistou Institutu radiologie v onkologickém centru Pesočnyj nedaleko St. Petersburgu: „je tu parametr, který dobře charakterizuje funkce buněk – dýchací buněčné vlny. Onkologická kondice organismu potlačuje tyto dýchací vlny, ale válečky naopak zlepšují tento parametr. Jenže onkologické onemocnění je velice vážná „věž“. Nedobydeš ji jen s jemnými nástroji. Zřejmě je vhodné použít válečky jako prevenci, ale to vyžaduje další zkoumání. Jedna skutečnost je ale jasná: když onkologický stav dělá věci horšími, práce s válečky se snaží stav zlepšovat.“

Polský bioenergetický terapeut M. Staviský, který má mnoho zkušeností v práci s onkologicky nemocnými pacienty, zkoumal světelné spektrum, vyzařující z válečku obsahujícího křišťál. „Toto vyzařování bylo úspěšně využito při práci s lidmi s onkologickým onemocněním, jak v podpůrné terapii, tak při podpoře imunitního systému.“

Pohled parapsychologa:

Pohled mnoha médií je následující: „Válečky v rukou jedince vytvářejí dva válce energie, které přijímají energii z vesmíru a umožní ji plynout do organismu. Tato energie cirkuluje v organismu, čistí ho a vytváří ochranný energetický štít.“

Vadim Poljakov, kandidát věd a prezident Asociace aplikované parapsychologie, po první práci s válečky řekl: „Pracoval jsem s různými kovy a minerály mnoho let, ale konstrukce válečků je to nejlepší, co jsem měl v ruce.“ Předpokládá, že když osoba vezme válečky do rukou, silný energetický proud pronikne do jejího těla. Tento fenomén je velmi zajímavý. Je velice podobný „energetickému nabíjení“ filipínských psychochirurgů před operací. Dle jeho mínění, pokud osoba vymění válečky v rukou, energetické pole vytvořené za pomoci válečků, změní směr. Pole reprezentující se ve tvaru ovoidu (sférického vejce), je ochranné i léčivé ve stejném okamžiku. Pro práci s válečky doporučuje najít si tu nejpohodlnější pozici. Je garantován pozitivní vliv válečků. A na dosažení aktivace energie v malých porcích je potřeba jen 10 minut práce s válečky v jednom sezení. Dle jeho závěru, tyto válečky jsou extrémně užitečné.

Pohled specialistů na či-kung, jógu a další bioenergetické metody:

… jsou téměř totožné. Vlivem válečků vzrůstá pohyb „čchi“ (nebo „prána“) v energetických meridiánech či kanálech. Díky zvýšenému pohybu čchi, energetické kanály zanesené většinou chronickými nemocemi jsou systematicky čištěné a jako výsledek této „akce“, „zdravá“ energetická rovnováha je navozena mezi orgány. Zvýšené proudění čchi způsobuje pociťování jemného píchání nebo pocit znecitlivění v konečcích prstů, pulzaci v dlaních (střed dlaní) nebo ploskách nohou. Proces čištění blokád může způsobovat poměrně širokou škálu pocitů, nejčastější jsou jemné vibrace, tlak nebo chvění v určité části těla až do bodu tolerance, pocit rychle odcházející bolesti, hučení v uších a lehké závratě. Jak je obnovována energetická rovnováha, tyto pocity postupně mizí. Pravidelné používání válečků obnovuje a posiluje energetický potenciál jedince až do bodu nalezení kontaktu s vyššími formami inteligence. Také se mohou začít projevovat jiné vyšší schopnosti spojené se zdravým a morálně čistým člověkem.

Pohled astropsychologa:

„... dokonce i krátký vliv válečků (kolem 5 minut) na lidská tzv. psycho-fyzikální pole a energetické struktury stimuluje koncentraci pozornosti na vnitřní obrazy jimi vytvářené. Zesiluje se tím meditativní a tranzový efekt. Zatímco hypnotizérovi může trvat měsíce tréninku k dosažení podobného stavu, použitím válečků (obvykle válečky naplněné křišťálem v páru s válečkem „Š“) se doba tréninku k dosažení tohoto stavu koncentrace významně zkracuje a výsledný efekt je mnohem lepší než ten, který je dosahován konvenčními metodami. Navíc se používáním válečků synchronizují mozkové hemisféry, potenciály pravé a levé hemisféry se stávají rovnocennými. Může být dosažen efekt hlubšího, ale i měkčího ponoření do stavu meditace v souladu s Theta rytmy. Podobný efekt může být dosažen i jinou cestou, například vytvořením binauriálních vln za použití zvuku pouštěného do sluchátek. Ačkoliv vliv válečků s náplní křišťálu má měkčí efekt na energetické pole člověka, navíc má i daleko delší trvání účinku. Lidské energetické pole „nahrává“ rytmus, který se objevuje v průběhu práce s válečky a „drží“ ho po dobu 24 až 72 hodin.

Je známo, že EEG (záznam elektrické aktivity mozku) osoby, která meditacemi či jiným psycho-fyzickým cvičením zlepšovala své psychické schopnosti, se velmi liší od lidí, kteří nic takového nepraktikují. Tento rozdíl se hlavně manifestuje ve stabilitě alfa rytmu a ve stupni amplitudy Beta rytmu. To znamená, že trénovaný člověk má lepší výsledky.

Válečky zlepšují tyto výsledky už po 5 minutách práce s nimi. Jinými slovy, válečky aktivně ovlivňují mozkové hemisféry, navozují v nich harmonický stav, který umožňuje jedinci dosáhnout hlubší pozitivní efekt. Stabilita výsledků záleží samozřejmě na individuálních vlastnostech a schopnostech jedince, ale záleží také na frekvenci a čase, který člověk práci s válečky věnuje. Pravidelná práce s nimi samozřejmě přinese více stabilní výsledky.

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy