Faraonovy válečky

 

O produktu

CO MŮŽE BÝT DOSAŽENO POMOCÍ POUŽÍVÁNÍ VÁLEČKŮ?

Je prokázáno na mnoha stovkách případů používání válečků, že je možné dosáhnout následující reakce či stavu:

  • úplně restaurovat, obnovit energetický potenciál a držet ho plných 24 hodin na optimální úrovni

  • stimulovat endokrinní systém, imunitní a nervový systém a vytvořit tak prvotní podmínky pro

další zlepšení stavu organismu

  • harmonizovat dva hlavní energetické proudy "Jin - Jang" jak je to definováno dle tradičních

    orientálních nauk a tradic

  • harmonizovat energo-informační lidské biopole


Jako výsledek jejich vlivu se člověk může snáze vyléčit z nemocí, na které současná moderní medicína nemá účinné léky. Je tomu tak proto, že do procesu uzdravování jsou zahrnuty mechanismy, které stimulují organismus jako celek, nejen jeho jednotlivé části.

Válečky a pyramida jsou jedna a nerozdělitelná entita. Reprezentují technologii starověku transformovanou do 21.století, ale jen pokud jistým způsobem působí v jednom celku. A tato technologie nám může umožnit ohromně zlepšit naše mentální a fyzické schopnosti. Faraonovy válečky jsou po jejich výrobě vždy před započetím používání vystaveny pyramidálnímu záření v 3,5 m vysoké pyramidě po určitou dobu. Když pravidelně nacvičujeme autotrénink a seberozvoj za pomoci válečků, zlepšuje se tok energie a krve v celém těle, mysl se stává jasnější a čistější, psychika je více v rovnováze. Kromě toho, postupně je vytvářeno tlustší energetické biopole, které nás chrání před průnikem negativní energie z okolí. Zlepšují se ochranné funkce organismu, tělo se stává silnějším, dochází k snadnějšímu zvládání lehčích i těžších stavů nemoci.

Energie organismu, dobíjená energií vesmíru, začíná cirkulovat přes kanály více intenzivně.

Toto proudění napomáhá a ulehčuje čištění těchto energetických kanálů a léčení stavů nemoci.

Když už dojde k zastavení, zpomalení či vyléčení stavu nemoci, cvičení, práci s válečky nezastavíme, můžeme objevit dosud skryté funkce a možnosti našeho těla či celého organismu. Spolu s nimi se dostavuje výrazný preventivní efekt.

Například, funkce zraku, sluchu, čichu se mohou zlepšovat, zvýší se celková citlivost, i intuice se zlepšuje. Pod vlivem napojení na jiné energetické pole se takové „superschopnosti“, jako je telepatie, jasnozřivost či napojení na různé informační kanály, mohou objevit.

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy