Faraonovy válečky

 

O produktu

POCITY PŘI POUŽITÍ VÁLEČKŮ

Po analýze sdělení lidí, kteří pracovali s válečky nějakou dobu, je možné tyto pocity rozdělit do tří základních skupin:

 1. Lidé, kteří při použití válečků necítí nic.

  Obvykle nepřítomnost, absence jakéholikov pocitu naznačuje, že organismus je zřejmě „zanešen“. V tomto případě je očistná dieta nebo jiná vhodná rozumná forma detoxikace doporučena k „vyčištění“ energetických kanálů.

  Jedna z nejosvědčenějších diet, po vzetí v úvahu individuální odchylky každého jedince, je vegetariánská strava, jíst jenom ovoce a zeleninu, nejlépe v čerstvém stavu, 48 hodin v jednom kuse v týdnu. To zcela určitě pomůže očistit organismus.

  Výzkumy vědců, hlavně v Rusku, prokázaly, že vliv válečků na lidi, kteří je drží, absolutně nezávisí na jejich pocitech, na tom, jestli při tom oni pociťují jakoukoliv modalitu. Avšak účinnost válečků závisí na stupni „zanešení“ nebo „čistoty“ organismu. Jako u všech podpůrných, či léčivých energetických modalit. To byl důvod proč staří Egypťané aplikovali různé diety či půsty v přípravě před svojí iniciací (komunikaci s Bohy).

 2. Lidé, kteří mají slabé pocity při použití válečků.

  Tato skupina je obvykle početná. Zřejmě nejpočetnější. Pociťují buď jistý chlad nebo naopak teplo v dlaních nebo i jinde v těle, obvykle v pažích, pulzaci v rukou, dlaních, mírné píchání v dlaních, někdy zrychlení pulzu, velice vzácně závrať.

 3. Lidé, kteří při práci s válečky mají silné pocity.

 1. Do této skupiny patří obvykle málo lidí. Pociťují „tok“ nebo až „vodopády“ energie, která pročišťuje či proplouvá jejich těly dovnitř a ven. Někteří cítí neodolatelný pocit vzlétnout a jejich tělo se snaží odlepit od země. Toto je doprovázeno neobvyklým pocitem lehkosti a světla.

  Je potřeba říct, že sice existují tyhle tři skupiny, nicméně síla pocitů a jejich rozsah se může různit i u stejných jedinců. Toto může být způsobeno energetickými cykly Země a jedince.

  Budou dny, kdy z objektivních důvodů kosmického původu Vás energetický systém bude pracovat nedostatečně a proto pocity při práci s válečky budou nebo dokonce nebudou vůbec, i když jste předtím byli zvyklí na jiné, silné pocity při použití válečků. Tendence ke stavům „vizí“ při použití válečků může napovídat o inklinaci k psychologickýcm nemocem. V těchto případech se nedoporučuje používání válečků. Jistě ne na dlouhou dobu. Nemá smysl vidět užití válečků jen jako podpůrnou terapii té či oné nemoci. Válečky jsou HLAVNĚ zařízení k PREVENCI !!! Pomáhají vyrovnat (energetické) odchylky od normy a tak navozovat rychlé zlepšení různých stavů. Ale hlavně v první řadě, válečky jsou nástrojem pro navození stavu, který Vám umožňuje dosáhnout krok za krokem evoluci Vašich energetických, emočních a mentálních kapacit.

 2. Lidé, kteří při práci s válečky dosáhnou na „vyšší pláně“.

 1. Lidé, kteří při práci s válečky dosáhnou na „vyšší pláně“.

  A je nemnoho lidí, kteří jsou inspirováni něčím neuchopitelným a dosáhnou úžasné zkušenosti vnitřní spirituální emoce. I když někdy je téměř nemožné popsat tyto pocity, které částo bývají doprovázené velice světlými, barevnými a rychlými vizemi. Nebo, na druhém pólu, mohou pocity míru a klidu zaplnit jejich vnitřní svět. Můžou mít následně neobvyklé sny. Téměř všichni z tého skupiny hovoří o určité vnitřní zkušenosti, získané při práci, komunikaci s válečky, která je ale těžce popsatelná a nejde definovat. Do těchto pocitů patří například „pálivá slabá bolest“ v oblasti vrcholku hlavy nebo v oblasti tzv. „třetího oka“.

  Lidé se slabší konstitucí, celkovou slabostí nebo lidé s aktivními zdravotními problémy, obvykle pociťují vliv válečků silněji. Tento efekt může být vysvětlen faktrem, že aktivovaná energie „pluje“ atakovat patologicky blokované kanály a to způsobuje jistou reakci, která je silněji pociťována. Zdraví lidé mají kapacitu kanálů v normě a tak energie aktivovaná vlivem válečků pluje hladce a plynně. Takže zdraví lidé mohou pociťvat vliv válečků na začátku trošku méně. Myšleno jak fyzicky, jako nějaký pocit v rukou, tak i celkově energeticky. Problém je, že pocity normálního moderního člověka jsou tak slabě vyvinuté, že obvykle cítíme vnitřní poruchy jen na úrovni bolesti, když už organismus volá „SOS“. Ale za měsíc až dva pravidelného cvičení, práce s válečky, citlivost může být zlepšena natolik, že člověk začne pociťovat tok vnitřní energie. Tak může objevovat stavy poruchy v předstihu, když jsou lehce léčitelné. Stane se, že po několika cvičeních bez jakýchkoliv pocitů může dojít ke zklamání a zastavení cvičení, práce s válečky. Je tedy velice nutné vzít na vědomí, že cvičení mají různou účinnost v různých časových periodách.

  Po mnoho století, hlavně v oblasti východních kultur, je známo, že se každé dvě hodiny střídá vliv „mužské“ energie Jang a „ženské“ energie Jin. Takže, vzhledem k tomuto faktu, můžeme nazývat jisté hodiny Jangové, jiné zase Jinové. Energie v době „vlády“ Jangu je chápána jako „živá“, v době vlády Jinu jako „mrtvá“. Práce s válečky prováděná v době Jangových hodin, je obvykle více efektivní. Jsou to následující hodiny: 23:00 – 01:00, 11:00 – 13:00, 05:00 – 07:00, 17:00 – 19:00. Navíc bylo zjištěno, že cvičení prováděná mezi 23:00 až 01:00 hodinou jsou nejvíce efektivní.

  Při práci s válečky je také velice důležité mít na mysli biorytmy daného jedince. Je známo, že fyzické, emoční a intelektuální biorytmy mají různou periodu, obvykle nejsou synchronní. Je to 23, 28 a 33 dní. Počáteční, startovací fáze těchto rytmů se přímo shoduje s momentem narození jedince. Každá perioda těchto tří rytmů může být rozdělena do dvou stejně dlouhých částí. První část se nazývá „pozitivní poločas“ a druhá část se nazývá „negativní poločas“. Každý je jedinec v „pozitivním poločase“, toho kterého ze tří rytmů, obvykle pociťuje fyzický, emoční či intelektuální entuziasmus až do doby dosažení tzv. kritického bodu. Potom začíná „negativní poločas“ neboli zlom. Vliv válečků můžete pociťovat mnohem více, pokud jste právě ve fyzickém, emočním či intelektuálním „negativním poločase“. Ale všechny snahy o učení, naciťování barevných vibrací různých částí těla by měli být prováděny v době, kdy všechny tři rytmy jsou v „pozitivním poločase“. V tomto případě, všechna cvičení, práce s válečky, za tímto účelem bývají mnohem úspěšnější.

Můžete též zažít následující pocity:

Pokud dojde k náhlé, prudké změně atmosférického tlaku, stresům či fyzickému napětí, někteří lidé mohou mít neobvyklé pocity při práci s válečky. Tyto pocity se projeví v průběhu prvních minut práce, pak se obvykle vše normalizuje.

Lidé, kteří se lehce „elektricky nabijí“, mohou mít pocit nadměrné excitace. V tomto případě je dobré dát si před prací s válečky vlažnou až chladnější krátkou sprchu. Nebo potom, když ten pocit nadměrné excitace nastane.

Při práci s válečky se mohou projevit různé negativní pocity, pokud dotyčný člověk má určitý konkrétní energetický kanál blokován nebo má dystrofickou dekompenzaci. V tomto případě, jak už bylo řečeno, dieta a očista je namístě před započetím práce s válečky.

Patřičná pozornost by měla být věnována páteři. Mějte na paměti, že páteř je funkčně velice intimně spjata s lidskou energetickou strukturou. Je také velmi důležité mít na paměti, že stav a kondice mnoha orgánů a životně důležitých systémů přímo závisí od stavu, funkčnosti páteře. Navíc Vaše citlivost a vnímavost závisí od stavu páteře. Pokud je přítomná tzv. osteochondróza, což se projevuje např. výrůstky na obratlech, může to významně blokovat celý systém výměny energie v organismu. Jeden z jednoduchých symptomů, který toto může naznačovat, je teplota Vašich rukou a chodidel. Pokud máte sludené ruce a chodidla, může to znamenat, že hlavní energetická páteř těla je blokována. A tak vidíte, že přítomnost tohoto stavu, symptomu, může zabraňovat jakýmkoliv pocitům při držení válečků. V některých případech, ti, co trpí osteochondrózou, mohou pociťovat velice ostrý, nepříjemný pocit. Proto doporučujeme věnovat velkou pozornost stavu Vaší páteře, obzvláště krční.

Určité nepříjemné pocity mohou zažít lidé, kteří mají vážné problémy s tzv. bilaterální symetrií.

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy