Faraonovy válečky

 

O produktu

Promyšleno a vyrobeno dle technologie starého Egypta a starších civilizací

Některé sochy egypských faraonů drží v obou rukou zvláštní válečky, které měly dodávat energii a jejichž pomocí bylo možno dosáhnout harmonie těla i ducha. Předpokládá se, že v Egyptě byly válečky užívané k synchronizaci prvních tří energetických těl člověka s prvními třemi energetickými těly Země.

Jejich hlavním účelem použití zřejmě bylo:

  1. prevence onkologických onemocnění

  2. hluboká stimulace a synchronizace energetického a nervového systému člověka

  3. harmonizace vnitřního biologického času jedince

  4. posilování a stimulace imunitního systému

Drží-li člověk dva válečky různých kovů, v původním provedení, jeden z mědi a druhý ze zinku, vzniká galvanický obvod. Lékaři a fyzikové tvrdí, že při tom vzniká v lidském organismu slabý elektrický proud, který čistí mezibuněčné prostory a stabilizuje buněčné membrány.

V produktu vyvinutém panem Slávkem Bartákem před mnoha lety, jsou válečky z ořechového nebo lipového dřeva. Prvek dřevo dnes lépe odráží energetickou situaci našeho biologického druhu.

Ve válečcích jsou náplně různého minerálního složení. Každý z těchto minerálů ovlivňuje primárně jednu nebo i několik čakrových center, ale zároveň působí i celostně. Z hlediska bioenergetiků jsou to dva bioenergetické sloupce: jinový levý a jangový pravý. Do těchto sloupců vstupuje kosmická energie čchi nebo-li prána, která prochází jednotlivými meridiány a očisťuje celý organismus. Při jejich držení pociťují mnohdy lidé dva proudy odlišné energie - pravý a levý. Tyto proudy pak obíhají v těle zdola nahoru, od spodní do horní čakry. Tyto jsou takto otevírány a dobíjeny. Oba proudy energie se pak spojují v třetí čakře (manipura). Po 15 minutovém působení faraonových válečků bylo docíleno harmonie celého organismu.

Podobné válečky drží v rukou sochy staročínských vládců. V pravé ruce drží váleček z nefritu (jang) a v levé nějaký minerál ze skupiny Jin – kamenné uhlí, tuha atd. Léčebný účinek byl výrazný, ale ne pro všechny. Pro starší lidi s poruchami srdečně-cévní soustavy nebo s labilní psychikou, použití válečků nebylo pozitivní. Zvyšoval se tlak, zrychloval se tep a zhoršoval se subjektivní pocit. Proto bylo upuštěno od používání kovových válečků a byly nahrazeny dřevěnými. Po dlouhé cestě vývoje byly nakonec stanoveny harmonické dvojice, sestavené tak, aby působily na čakrální systém jako celek i na jednotlivá centra.

Jinový – do levé ruky, je to vždy šungit, který je spojen se zemí. Do pravé ruky – individuální výběr dle toho, na kterou čakru či jiný energetický systém chceme působit. U některých osob je to o volbě nejpříhodnějšího minerálu a nemusí to být nijak spojeno s čakrálním systémem. I když většinou si tělo samo řekne, která čakra a tudíž minerál má být tím nástrojem. Ideální situace je, když si člověk bere válečky do rukou a podle reakce organismu si sám určí vhodnost konkrétního materiálu. Bližší informace se dozvíte v části používání válečků.

Po 10 minutovém držení válečků se u většiny lidí dostavuje příliv fyzických sil, jako po hlubokém vydatném spánku. Pokud se před tím vyskytla nějaká bolest hlavy nebo páteře, většinou obtíže mizí na určitý čas, jeden až dva dny, je tedy vhodné opakovat cyklus 10 až 15 sezení. To jest 10 – 15 dní po sobě, 1 – 2 x denně, maximálně 10 minut. Zpočátku je pociťována jemná pulzace, teplo v dlaních nebo brnění. Jsou však i lidé, většinou muži, kteří tyto pocity mít nemusí, vzhledem k většímu elektrickému odporu v kůži. To však neznamená, že systém nepracuje.

Kontraindikace k použití válečků:

Tento způsob podpůrné terapie není doporučován pacientům s akutními srdečními obtížemi (infarkt, stenokardie), po mozkové mrtvici, s velmi vysokým krevním tlakem, s akutními infekčními nemocemi a ve vysokém stupni těhotenství.

Pravidelná sezení pomocí válečků mohou uvést organismus do stavu, kdy začne sám aktivně komunikovat se stavem nemoci. Válečky by se neměly půjčovat. Během sezení, je třeba sedět nebo ležet v uvolněné poloze, nohy nesmí být zkříženy, obě ruce s válečky se položí na kolena, přičemž válečky se musí držet rovnoběžně - jeden vůči druhému. Za účelem zasílení léčebného účinku je doporučováno zavřít oči, snažit se oprostit od všech myšlenek a soustředit se na své pocity a přání. Délka procedury je individuální, zpočátku mezi 3 až 5 minutami. Postupně se prodlužuje na 10 až maximálně 15 minut. „Dobití“ organismu a harmonizace jeho funkcí vydrží přibližně 2 dny. Doporučuje se provádět sezení dvakrát denně (ráno a večer) po dobu dvou týdnů, poté se zařazuje přestávka na dobu jednoho měsíce.

Infomace byly získány, kromě jiných zdrojů, také z publikovaného studie oddělení paleontologie a paleotechnologie Národní bezpečnostní akademie, sídlící v St. Petersburgu v Rusku. V čele tohoto výzkumu stojí Valerij Michajlovič Uvarov.

Podle dostupné dokumentace, dobových informací z radiestetických, esoterických kruhů a také na podkladě dlouhodobých výzkumných testů, i s osobami se zvýšenou citlivostí, byla vyvinuta naše středoevropská alternativa, která přesněji odpovídá našemu frekvenčnímu nastavení.

Vyráběné druhy: Hůlky Boha Hora – Suba

I. řada:

Š (šungit)

II. řada:

Kř1, KP (křemenný písek)

Kř (křišťál), KřG (křišťál granule), KřR (křišťál růženín)

A (ametyst)

III. řada:

N (nefrit)

R nebo RK (růženín)

J (jadeit)

F (fluorit)

Ave (aventurín)

TO (tygří oko)

ČJ (červený jaspis)

ŽJ (žlutý jaspis)

Ka (karneol)

Všechna pouzdra válečků (hůlek) jsou zhotovena z určitého druhu dřeva, povrchově i zespodu čelně drážkované, které výrazně zesilují, ale zároveň zjemňují vibrace obsahu do harmonické rovnováhy. Povrchová impregnace je provedena přírodním médiem (lněným olejem lisovaným za studena).

Vyrábí: Reviva s.r.o., Chrášťany, Praha-západ, provozovna Praha

Distribuce:

AURA MEDICAL CLINIC s.r.o., Koněvova 31, 130 00 Praha 3, email: info@auraclinic.cz

REVIVA s.r.o., Koněvova 31, 130 00 Praha 3, email: info@auraclinic.cz

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy